Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Anketa

Líbí se Vám tento e-shop systém?

  Celkem hlasů: 0

  Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů nahoru

  Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu http://www.kocarky-vesela.cz/ .

  „Prodávající E-shop" je firma Jolana Veselá, se sídlem Špálova 2884, Česká Lípa 470 01, IČ 68964510.

  „Kupující" je subjekt, který s „prodávajícím“ uzavřel „kupní smlouvu“.

  „Kupní smlouvou“ se „prodávající“ zavazuje dodat kupujícímu zboží určené jednotlivě co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo a „kupující“ se zavazuje zaplatit kupní cenu zboží.

  „Kupující“ učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené „prodávajícím“ Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

  2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

  Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat.

  Po provedení objednávky, Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému.

  V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel. č. .605 828 201

  Následně je po vyřízení objednávky a odeslání zásilky nebo připravení zboží k odběru v sídle firmy Zbyněk Veselý zaslána informační zpráva na kontaktní e-mail „kupujícího" uvedený v registraci.

  Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

  Podáním objednávky „kupující" akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží včetně podmínek reklamace a souhlasí s nimi.

  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

  Poskytnutím údajů k registraci či vyplněním elektronické objednávky „kupující" souhlasí s tím, že prodávající bude tato data ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů § 4 písm e) užívat.

  „Prodávající" se zavazuje, že tato data budou podkladem pro vlastní interní a marketingové potřeby a v žádném případě je nebude předávat třetím osobám.

  Místem dodání zboží je adresa uvedená „kupujícím" v objednávkovém formuláři.

  Vlastnické právo přechází na „kupujícího" dnem úplného zaplacení kupní ceny.

  V případě použití způsobu platby bezhotovostním převodem na účet „prodávajícího" se jako den zaplacení považuje den připsání finančních prostředků na účet „prodávajícího".

  3. Platební podmínky

  Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné.

  Ceny jsou platné v okamžiku objednání.

  Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě výrazné změny dodavatelských podmínek od výrobce. Na tuto případnou změnu bude kupující písemně upozorněn.

  Úhrada objednaného zboží je poze tímto způsobem:
  platba bankovním převodem: platba na číslo účtu 2001144232 / 2010 (pouze pro ČR)

  4. Expediční lhůty, náklady na dodání

  Dodací lhůta běží ode dne obdržení závazazné objednávky. V případě obdržení objednávky v sobotu nebo v neděli nebo v pracovní dny po 12:00 hodině běží dodací lhůta od následujícího pracovního dne. Podmínkou je obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

  Pokud je zboží na skladě, zavazuje se „prodávající" vyexpedovat toto zboží nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Přepravce by měl doručit zboží následující pracovní den po převzetí.

  V případě, že zboží na skladě není, nebo nebude-li možno je předat přepravci do 3 pracovních dnů, oznámí „prodávající" předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si vyžádá odsouhlasení kupujícího.

  Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

  Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

  V současné době je možné obdržet zboží těmito způsoby:
  a) Obchodním balíkem České pošty. Přepravní náklady činí 180,- Kč.

  b) Zdarma - osobním odběrem ve výdejním místě Roháče z Dubé 492 Česká Lípa

  5. Odstoupení od smlouvy dle Občanského zákoníka

  Kupující může svou objednávku zrušit před vyexpedováním zboží dopravci.

  V souladu se zákonem č. 367/2000 a dle § 53 odst.7 občanského zákoníka má „kupující" právo odstoupit od internetové objednávky - smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a bez udání důvodu vrátit zboží zpět „prodávajícímu“. „Prodávající“ je povinen vrátit „kupujícímu“ plnou cenu za zboží.

  Pro vrácení zboží do 14 dnů od převzetí platí následující podmínky:

  „kupující" zavolá na telefonní číslo 605 828 201 nebo napíše na e-mailovou adresu kojenecke.zbozi@seznam.cz a oznámí odstoupení od kupní smlouvy.

  uvede číslo dokladu a svoje jméno, případně odběratele.

  zboží odešle s dokladem o koupi na adresu:

  Jolana Veselá
  Špálova 2884
  470 01 Česká Lípa

  nebo se domluví na době k osobnímu vrácení.

  Zboží musí být čisté, nepoškozené a kompletní.

  „Prodávající" vrací plnou cenu zboží, nikoliv však poštovné (přepravné).

  „Kupující" hradí doručení na adresu „prodávajícího", zboží se nezasílá na dobírku (zboží zasílané kupujícím na dobírku nebude vyzvednuto).

  Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány složenkou, nebo převodem na účet „kupujícího" a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

  V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

  V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude „prodávající" akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady „kupujícího" zpět.

  6. Záruční podmínky

  Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je „kupující" oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok „kupujícího" na poskytnutí řádného dodání zboží, či na vrácení kupní ceny.

  Záruční podmínky pro konkrétní typy zboží jsou sepsány v záručních listech u každého zboží.

  7. Reklamace zboží

  Reklamace se uplatňují v sídle firmy Jolana Veselá Špálova 2884, 470 01 Česká Lípa.

  Za situace, kdy je zboží zasíláno „prodávajícímu" k reklamaci, „kupující" si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží.

  Vyřízení reklamace urychlíte, když nás na případnou závadu upozorníte e-mailem kojenecke.zbozi@seznam.cz , případně zavoláte na tel. číslo 605 828 201.

  K reklamovanému zboží přiložte, prosím, doklad o nákupu a zašlete na adresu společnosti.

  Označte také závadu na zboží, kterou reklamujete.

  Upozornění: zboží k reklamaci nezasílejte dobírkou, nebude odebráno.

  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se „prodávající" s „kupujícím" nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se „kupujícímu" přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

  „Prodávající" po řádném vyřízení reklamace vyzve „kupujícího" k převzetí opraveného zboží, resp. zašle zboží zpět „kupujícímu".

  Nárok na uplatnění reklamace nevzniká při přirozeném opotřebení a nešetrného neúměrného zacházení se zbožím.

  8. Ochrana osobních dat

  „Prodávající" prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Zbyněk Veselý a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

  Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

  Při nakládání s osobními daty se firma Zbyněk Veselý zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

  „Kupující" využíváním služeb firmy Zbyněk Veselý dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace „kupujícího", které se dále doplňují při provedení objednávky. „Kupující" má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na e-mail kojenecke.zbozi@seznam.cz.

  ŘEŠENÍ SPORŮ
  Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je řešeno prostřednictvím České obchodní inspekce. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

  Zákony a předpisy:

  - dle Občanského zákoníku o internetovém obchodě
  - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

  .